maandag 26 september 2011

PROTESTACTIE

Oproep aan alle burgers, bezorgd om de bouw van de vervuilende, achterhaalde en overbodige kolencentrale in de Eemshaven,


Tijdens de Provinciale Statenvergadering a.s woensdag wordt de inmiddels door GS afgegeven gedoogvergunning aan de RWE om door te bouwen aan kolencentrale in de Eemshaven besproken.

Tegen dit gedoogbesluit willen we nogmaals een KRACHTIG PROTEST laten horen!

Komt allen naar de
PROTESTACTIE
WOENSDAG 28 SEPTEMBER. A.S. VAN 12.30 - 13.30 U.
BIJ HET PROVINCIEHUIS,
Martinikerkhof 12, Groningen

Sprekers, o.m. Herman Damveld, Johann Smid en Binnert Blom zullen benadrukken dat
- gedogen een heilloze weg is, omdat de definitieve vergunning toch niet wordt verleend;
- er inmiddels een groot energieoverschot is en de centrale gebouwd wordt voor de export;
- een kolencentrale aan het Wad geen enkel maatschappelijk belang dient, maar wel de regio voor jaren vervuilt op allerlei manieren!

KOMT ALLEN!
MET VLAGGEN, SPANDOEKEN, ETC.

ZEGT HET VOORT, OOK VIA MAIL, FACEBOOK, TWITTER ETC.

We vertrouwen nogmaals op jullie betrokkenheid, dit keer in het hart van de Provincie!

Ver. Zuivere Energie, B.I. Saubere Luft Ost-Friesland; Co2ntramine; Greenpeace Groningen en Greenpeace Ost-Friesland.

Persoonlijk hoop ik op een Hoge opkomst met natuurlijk ook veel goede sprekers, zelf was had ik eerder al het Windmolenpark in de Eemshaven bezocht en toen was er al sprake van dat de molens meer stroom leverden dan dat de leidingen eigenlijk aankonden. Ik hoop dus ook dat het inzichtelijk voor iedereen wordt dat de bouw aan de kolencentrale gewoon niet door mag gaan.

Zie ook onze Hyves en mijn vorige blog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten